विषाणू

सूने सुने रस्ते आणि शांत पहुडलेले किनारेजलतरीत कसिनोंचे कुठे गेले नखरेमासळी बाजारातील कोलाहल कुठे हरवला आजआणि बंदरावर ऐकू येईना माणसांचा[…]

Read more

सदाबहार व पु काळे

” आकाशात जेव्हा एखादा कृत्रिम उपग्रह सोडतात तेव्हा गुरुत्वाकर्षणाच्या सीमेबाहेर पिटाळून लावेपर्यंत सगळा संघर्ष असतो. त्याने एकदा स्वतः गती घेतली[…]

Read more